Projekty
unijne

Z przyjemnością informujemy, że As Vending spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa uzyskała dotację na realizację projektu pt.:

„Innowacje w automatach sprzedających” Projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-03GD/20

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu: Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom pandemii w działalności handlowej, do której zaliczyć należy także vending. Projekt dotyczy zakupu nowego systemu sterowania flotą vendingową oraz aplikacji do płatności, zintegrowanej z systemem.

Planowane efekty: Rozszerzenie oferty, nowe etaty.

Wartość projektu:  1 168 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:    799 000,00 PLN

Znajdź czego szukasz
Chcę:

Kliknij w jedną z poniższych opcji i przejdź dalej.